Tính năng vượt trội giúp Faceseo có 1triệu thành viên
Tính năng cơ bản của Faceseo là quản lý việc tương tác trên các website. Mọi hành vi tương tác trên website sẽ được Faceseo thống kê và tính bằng ĐIỂM. Những hành vi có tác dụng SEO mạnh thì được cộng nhiều điểm.

Các yếu tố hiệu quả cho SEO

1. Tăng traffic từ nhiều IP lớp C

2. Click textlink trên website

3. Click đa lớp
Ví dụ: Vào website A click link B, vào link B click link C...

4. Share link G+ có comment

5. Click website trên kết quả Search Google

6. Share link Facebook, G+ giúp tương tác Social nhiều

Cách tính điểm

1. Click link từ Faceseo +5-10đ

2. Click Banner 10-20đ

3. Click textlink trong website người dùng cộng 50đ

4. Click sai textlink người dùng cần chỉ được 10đ

5. Click link trên kết quả search Google +50

6. Click link con trong Youtube +50đ

7. Click kết quả Adsense + 50đ

8. Click đa lớp đúng keywords +50đ

9. Share link G+, FB + 50đ

10. Like link G+, FB + 30đ

***Trường hợp sai phạm: Spam, post sex, tin chính trị sẽ bị xóa nick***

Tính năng vượt trội hệ thống

1.Click view >5phút hệ thống sẽ tự tắt và tính điểm

2.Thống kê được mọi hành vi click trong website của bạn

3.Hiển thị link post đúng đối tượng