Tại sao click website nhiều mà tăng điểm ít?

- Bạn chưa cài đặt Addon Faceseo;

- Có 1 số link đặc biệt gây lỗi -> Nên tắt trình duyệt và mở lại;

- Bạn view được 5đ trong khi đó bạn BỊ VIEW mất 10 đ;

- Bạn mở trình duyệt ẩn để view;

- Không dùng chuột giữa, phải khi click link nằm trong Faceseo;

- Khi vào website con có thể dùng( đối với Chrome, Cốc Cốc);

- Click bằng chuột phải, giữa (chỉ áp dụng khi click trên kết quả search Google);

- Bạn sẽ bị trừ điểm nếu cố tình chơi không trung thực;

- Nếu bạn post link hôm trước hôm sau không làm gì điểm vẫn có thể giảm vì link cũ vẫn hiển thị với 1 số người mà Bạn đã click giúp họ nên họ click trả lễ cho bạn.