Hướng dẫn sử dụng công cụ tăng visit cho website | Faceseo Group

Để sử dụng Faceseo bạn chỉ cần xem clip hoặc nhớ 4 bước:

1. Đăng nhập Faceseo

2. Click link view từ Faceseo

3. Click link nháy nháy gần hết giờ.

4. Click keywords nháy nháy trong website

5. Xem lại thống kê (hình con mắt) để biết ai click cho bạn

6. Kỹ thuật SEO nâng cao

Đăng nhập bằng Facebook để dùng Faceseo

Đăng tin nhớ thêm ###keywords, hoặc website!!! ở cuối link

Bạn có điểm >200 tin đăng sẽ hiển thị

Nhớ click link gần hết giờ trước khi vào website click keywords

Click key nháy nháy trong website để kiếm 50đ

Click hình con mắt xem lại thống kê đã thống kê tên mình chưa. Nếu chưa tức bạn làm sai

6.KỸ THUẬT SEO NÂNG CAO SỬ DỤNG TOOLS

Có gì khó hiểu vui lòng vào Faceseo chat để được AE hỗ trợ.